Specialpsykiatrisk Podcast – Borderline og diagnosemanualen

I 2022 ændrede Europa syn på diagnosticeringen og behandlingen af personlighedsforstyrrelserne.

Specialpsykiatrisk Podcast – Kvindekrisecenter i det 21. århundrede

Kom med ind bag murene og få både et historisk og nutidigt blik på, hvorfor vi stadig har brug for krisecentre.