Udredning, attester og tests

Udredning er et afgørende skridt for at tilrettelægge det rette forløb og behandling både medicinsk og terapeutisk. Skovhus Privathospital er specialister i at udrede for psykiske diagnoser. En udredning bygger på en dialog med patienten og indebærer en undersøgelse af patientens symptomer, personlighed og ressourcer.

Et forløb på Skovhus Privathospital vil typisk starte med en udredning, hvor vi ved hjælp af samtaler og eventuelle psykologiske tests, klarlægger din situation og tilrettelægger et behandlingsforløb. Skovhus Privathospital tilbyder i forbindelse med udredning også udfærdigelse af gængse rapporter og attester inden for psykiatri, herunder speciallægeerklæring, statusrapporter, beskrivelse af resultater fra psykologiske undersøgelser mv.

På Skovhus Privathospital har vi et bredt tværfagligt uddannet team bestående af psykiatere, psykologer, sundhedsfagligt uddannet personale, pædagoger, supervisorer, miljøterapeuter og familieterapeuter. Vi kan både tilbyde psykiater- og psykologkonsultationer i forbindelse med udredning samt udfærdigelse af attester.

Udredning og andre samarbejder med det offentlige

Skovhus Privathospital leverer psykiater- og psykologkonsultationer
for eksempel i forbindelse med udredninger.

Hvad er en psykologisk test?

En psykologisk test er en metode, som bruges til at måle psykologiske forhold hos den enkelte. Psykologiske forhold kan for eksempel være intelligens eller personlighed.

På Skovhus Privathospital bruges en psykologisk test bl.a. til klinisk vurdering og diagnosticering samt til tilrettelæggelse af behandling. Vi anvender også psykologiske tests til udelukkelse af bestemte problemstillinger, som kan have betydning for behandlingsforløbet.

En psykologisk test vil sjældent stå alene, men være en del af en sammenhængende undersøgelse. Testresultaterne er naturligvis fortrolige og holdes derfor mellem klient og behandler med mindre andet aftales.

Skovhus Privathospital tilbyder en række forskellige psykologiske tests. Herunder kan du læse mere om indhold og varighed af de enkelte tests og priserne finder du her.

Vi gør opmærksom på, at Skovhus Privathospital ikke arbejder under den gule sygesikringsordning og derfor ikke følger de offentlige takster for lægeattester mv.

Psykologiske tests

Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) er en semistruktureret observationstest, der har fokus på at undersøge og klarlægge autismespecifikke træk hos personer.

Testen undersøger følgende aspekter: kommunikation, gensidig social interaktion, fantasi og kreativitet via kreativ brug af materialer samt stereotyp adfærd/indskrænkende interesser. Testen vurderer barnets evne til at indgå i en en-til-en situation med en fremmed voksen.

I testen skabes der en række samspilssituationer, som lægger op til social og kommunikativ dialog med undersøger. Under undersøgelsen vil det være muligt at vurdere specifikke tegn på autisme eller beslægtede udviklingsforstyrrelser inden for områderne social adfærd, brug af vokalisering/tale og gestik i sociale situationer, leg og interesser.

Ydelsens varighed er 1,5 time eksklusiv administration/journalskrivning.

Test of Variables of Attention. TOVA testen er udviklet til at evaluere opmærksomhed og impulsivitetskontrol. Testen er en længerevarende, neuropsykologisk og computerbaseret test, hvor der er udarbejdet normer for både alder og køn.

Testen tager ca. 20 minutter og består af fire dele. De første to dele er lavt stimulerende, og her måles evnen til at holde fokus. De sidste to dele er højt stimulerende, og her måles evnen til at kontrollere impulser.

Ydelsens varighed er 1 time eksklusive administration/journalskrivning.

Behaviour Rating Inventory of Executive Function. BRIEF er et spørgeskema, der bruges til at vurdere eksekutive funktioner hos børn og unge mellem 5 og 18 år.

BRIEF består af to spørgeskemaer: et til forældre og et til lærere. Spørgeskemaet til forældre og lærere omfatter hver 86 udsagn om barnets adfærd i dagligdagen. Disse udsagn bruges til at vurdere forskellige aspekter af barnets eksekutive funktioner: Impulshæmning, fleksibilitet, emotionel kontrol, initiering, arbejdshukommelse, planlægning/organisering, organisation af materialer og monitorering.

Ydelsens varighed er 2 timer eksklusive administration/journalskrivning.

Wechsler Adult Intelligence Scale. WAIS bruges til at vurdere intelligens og kognitive funktioner hos unge og voksne mellem 16 og 90 år.

Testens struktur er baseret på en inddeling af delprøverne i fire indeks: Verbal Forståelse (VFI), Perceptuel Ræsonnering (PRI), Arbejdshukommelse (AI) og Forarbejdningshastighed (FI).

 • VFI indebærer ligheder, ordforråd og information (kernedelprøverne) samt omtanke (supplerende delprøve).
 • PRI indebærer blokmønstre, matricer og visuelle puslespil (kernedelprøverne) samt figurvægte og billedfuldendelse.
 • AI indebærer talspændvidde og regning (kernedelprøverne) samt bogstav-tal rangordning (supplerende delprøve).
 • FI indebærer symbolsøgning og kodning (kernedelprøverne) samt udstregning (supplerende delprøve).

Ydelsens varighed er 2 timer eksklusiv administration/journalskrivning.

WISC-V bruges til vurdering af intellektuelle evner hos børn og unge i alderen 6-16 år. WISC-V er blevet væsentligt revideret og opdateret på baggrund af ny forskning og nye kliniske erfaringer, der er blevet gjort siden lanceringen af de foregående versioner. Revideringen indebærer, at skalaens struktur er ændret fra en model med fire faktorer til en femfaktormodel:

 • Verbal Forståelse
 • Visuo-spatialt
 • Ræsonnering
 • Arbejdshukommelse
 • Forarbejdningshastighed

Udredning og WISC-V
WISC bruges som element i udredning af mange forskellige former for problemstillinger, eksempelvis ved ADHD, autisme, mental retardering, NLD, læse-, skrive- og indlæringsvanskeligheder, til højt begavede børn og meget mere. WISC bruges som det grundlæggende og brede kognitive element i udredninger, og giver omfattende viden om og indsigt i barnets problemstillinger.

Test of Everyday Attention for Children (TEA-Ch) er en test til vurdering af opmærksomhedsfunktioner hos børn og unge. Den består af ni delprøver og anvendes til at måle forskellige aspekter af opmærksomhed hos børn og unge i alderen 6-16 år. Delprøverne giver et overblik over evnen til selektiv (fokuseret) opmærksomhed (at se bort fra forstyrrelser, at sortere information og prioritere vital information for opgaven), vedvarende opmærksomhed (at kunne blive ved med den samme opgave, når den er vigtig for at opnå målet, selvom den er kedelig) samt opmærksomhedsskift (at kunne skifte fokus mellem opgaverne). Delprøverne er udformet som ”spil”:

 • Himmeljagt – måler selektiv opmærksomhed
 • Scoring! – måler vedvarende opmærksomhed
 • Optælling af Trolde – måler kontrol og opmærksomhedsskifte
 • Himmeljagt DO – måler vedvarende og delt opmærksomhed
 • Mission Landkort – måler selektiv opmærksomhed
 • Scoring! DO – måler vedvarende opmærksomhed
 • Gå – Stop – måler vedvarende opmærksomhed og
 • Modsatte verdner – måler kontrol og opmærksomhedsskifte
 • Kodetransmission – måler vedvarende opmærksomhed

Opgaverne i TEA-Ch stiller små krav til hukommelse, forståelse og sprog, og resultaterne kan derfor tolkes relativt udelukkende som et mål for de forskellige aspekter af opmærksomhed.

Job på Skovhus Privathospital?

Skovhus Privathospital ansætter løbende nye medarbejdere i takt med, at vi vokser og specialiserer os inden for forskellige områder af psykiatrien. Du kan finde aktuelle jobopslag og læse beretninger fra nuværende medarbejdere på vores karriereside. Her finder du også stillingsopslag fra de øvrige virksomheder i koncernen Gran Recovery and Health – som Skovhus Privathospital er en del af.

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.