En del af noget større

Skovhus Privathospital er en del af Gran Recovery and Health, som er en privatpsykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere. Ud over Skovhus’ hovedafdeling og vores to underafdelinger forvalter vi også et herberg og forsorgshjem og et kvindekrisecenter, og en afdeling med fokus på afhængighedsbehandling. Desuden råder koncernen over 16 botilbud, 10 beskæftigelsestilbud og tre mindre virksomheder, der understøtter hverdagen, trygheden og de fysiske rammer i vores kerneopgaver.