Psykiatrisk behandling

Skovhus Privathospital er landets største psykiatriske privathospital. Vi tilbyder indlæggelse eller ambulant behandling af forskellige psykiatriske problematikker og adfærdsmæssige forstyrrelser, for eksempel depression, ADHD, autisme, skizofreni og dobbeltdiagnoser. Skovhus Privathospital tilbyder et privat alternativ til det eksisterende behandlings- og undersøgelsestilbud i offentligt regi. Vi behandler både privatbetalende patienter, via sundhedsforsikring og henviste patienter fra det offentlige og fra botilbud.

Individuelt forløb med én kontaktperson

Ro, klarhed og tryghed er nøgleord på Skovhus Privathospital, derfor bliver man som patient tilknyttet én primær kontaktperson og én behandlingsansvarlig overlæge – der i nogle tilfælde vil være den samme som din kontaktperson – som støtter og vejleder fra indskrivning til udskrivning.  
Som indledning til et behandlingsforløb på Skovhus Privathospital, kortlægges det hvordan den – eller de – pågældende lidelse(r), man har henvendt sig med, påvirker patienten. Ud fra kortlægning afklares behandlingsbehovet, og der udarbejdes en behandlingsplan. Behandlingen er som hovedregel flersporet, hvilket betyder at vi arbejder parallelt med farmakologisk behandling, forskellige terapeutiske tilbud og nødvendige somatiske undersøgelser. Derudover tilbydes der, baseret på en individuel vurdering, en række supplerende behandlingstilbud. 

Fokus på god kommunikation og inddragende pårørendesamarbejder

Hvis en patient ønsker det, vil det nære netværk blive inddraget i behandlingen. Vi prioriterer, at patienterne og deres pårørende til enhver tid skal kunne føle sig trygge og velinformerede. Vi tilbyder blandt andet netværkssamtaler og inddrager dem i behandlingen, i det omfang det kan give positive og styrkende resultater. Du kan læse mere om pårørendesamarbejdet her.

Helhedsorienteret behandling der også virker efter udskrivning

Behandlingen på Skovhus Privathospital bygger på en grundtanke som gennemstrømmer vores daglige praksis, nemlig miljøterapi. Tankerne bag miljøterapi er, at alle mennesker påvirkes af de fysiske og sociale rammer de bevæger sig i. Vi arbejder derfor både med de omgivelser, man som patient er i på Skovhus Privathospital, og har også fokus på om/hvad der ligger i det miljø man har flyttet sig fra, der kan understøtte en videre positiv udvikling.

Miljøterapi har fokus på den enkeltes håb og drømme, og hvordan de omkringværende omgivelser, understøtter at vi kan bevæge os tættere på dem. Skovhus Privathospital lægger derfor vægt på at skabe en rolig, tryg og rar atmosfære. Det gør vi indendørs blandt andet ved at have behagelige farver, blomster og rolig musik. Der er højt til loftet og godt med dagslys.

Miljøterapeuterne på Skovhus Privathospital arbejder sammen med patienter om at give hverdagen og livet mening, og vi gør meget ud af, at de fysiske rammer understøtter samarbejdet. Hospitalet er indrettet så der er mulighed for at være i de fælles områder sammen med andre, og samtidig er der også mulighed for at trække sig til nogle af de mere afsidesliggende TV-stuer.

Værelserne er eneværelser, som er lyse og møbleret med eget tv. Vi kan ikke gøre det til et hjem, men vi har forsøgt at gøre det så det ligner mest muligt. Når vi taler om helhedsorienteret behandling, mener vi altså dette – behandling der fokuserer på det hele menneske, og de omgivelser vi befinder os i. Når man har arbejdet med at skabe en balanceret hverdag under en indlæggelse, giver det samtidig bedre mulighed for at bibeholde balancen efter udskrivning.

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du en oversigt over ofte stillede spørgsmål. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis ikke du finder svar på det du søger.

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.