Andre indsatser under Skovhus

Ud over Skovhus Privathospitals hovedafdeling i Nykøbing Sjælland og to ambulante klinikker i Aalborg og Lyngby, forvalter vi også et herberg og forsorgshjem, et kvindekrisecenter, et midlertidigt botilbud med fokus på afhængighedsbehandling, samt et længere varigt indlæggelses- og rehabiliteringstilbud.