Andre indsatser under Skovhus

Ud over Skovhus Privathospitals hovedafdeling i Nykøbing Sjælland og tre ambulante klinikker i Aalborg, Lyngby og Holbæk, forvalter vi også et herberg og forsorgshjem, et kvindekrisecenter, et midlertidigt botilbud med fokus på afhængighedsbehandling, samt et længere varigt indlæggelses- og rehabiliteringstilbud.