Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling griber dem, der kan opleve, at de falder mellem indsatserne

Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling tilbyder specialiseret støtte, hjælp og behandling til borgere, der har en let mental retardering, er ramt af misbrug og forventes at være ramt af en eller flere psykiatriske diagnoser. Det er et midlertidigt botilbud jf. servicelovens §107. Og lige nu er der ledige pladser.

Signe Lynge er afdelingsleder på Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling. Hun er uddannet indenfor det sundhedsfaglige felt, med erfaring i kognitiv terapi og uddannelse i narrativ praksis. Signe er med ved visitationer, og hun har sammensat det faglige team der støtter borgeren gennem hele forløbet.

For mennesker med misbrugsproblematikker gælder det som oftest, at de oplever en forringet livskvalitet præget af psykiske, fysiske og sociale udfordringer. Ifølge Socialstyrelsens rapport fra marts 2022 rammes mennesker med nedsat kognitiv funktionsevne og misbrugsproblematikker ofte hårdere af nævnte problemstillinger og har samtidig sværere forudsætninger for at kompensere for dem.

Ifølge samme rapport vurderes det ”at minimum hver tredje voksen med udviklingshæmning og rusmiddelproblemer også har en psykiatrisk diagnose. (…) Derudover skønner professionelle omkring borgerne, at der er en betydelig del, der har psykiatriske lidelser, som endnu ikke er diagnosticeret.” (Udviklingshæmning og problematisk forbrug af rusmidler, s. 54. Viden til gavn) . Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling er et tilbud, der er målrettet denne gruppe af borgere, netop fordi der er behov for et helhedsorienteret behandlingstilbud, som foregår i øjenhøjde med den enkelte.