Skovhus åbner Bo- og Afhængighedsbehandling

Vi har netop modtaget den endelige godkendelse fra socialtilsynet, og glæder os over at vi i dag kan slå dørene op til vores nye indsats: Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling. I de grønne omgivelser i Annebergparken, vil vi fremover tilbyde et midlertidigt botilbud jf. servicelovens §107, som tilbyder specialiseret støtte og hjælp til behandling af borgere, der er kognitivt udviklingshæmmede, ramt af misbrug og forventes at være ramt af en eller flere psykiatriske diagnoser.

Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling er en underafdeling af Skovhus Privathospital, et døgntilbud jf. SEL §107 med en tværfaglig behandlingsindsats. Det betyder, at vi kan tilbyde et midlertidigt ophold – dog minimum 60 uger – til borgere, der lever med kognitiv udviklingshæmning, har en misbrugsproblematik og har behov for en helhedsorienteret løsning, hvor overgangen mellem den offentlige misbrugsbehandling og botilbud er i centrum og samtidig går hånd i hånd med de øvrige behov, den enkelte har. Det gælder både støtte til sociale problemstillinger såvel som eventuelle behov for psykiatrisk udredning og somatisk behandling. Du kan læse mere om behandlingsforløbet, -tilgangene og vores samarbejder her.