Til pårørende

På Skovhus Privathospital lægger vi stor vægt på samarbejdet mellem pårørende og personale. Ofte går der et længere sygdomsforløb forud for, at en patient kommer i behandling for en psykisk lidelse. Det påvirker selvfølgelig også de nærmeste, og vi har derfor fokus på at skabe et trygt forløb for både patienten og deres pårørende.

Netværkssamtale

Når en patient indlægges på Skovhus Privathospital, tilbyder vi at afholde en netværkssamtale. En netværkssamtale har til formål at styrke patientens nærmeste sociale relationer, og at informere og give værktøjer til pårørende, så de bedst muligt kan støtte patienten i deres sygdomsforløb. Oftest er det en miljøterapeut der faciliterer netværkssamtalen, da denne har den tætteste kontakt til patienten.

Det er til enhver tid patienten, der bestemmer, om der skal holdes en netværkssamtale, hvem der skal deltage, og hvad der skal tales om. For nogle patienter kan det være angstprovokerende at holde sådan en samtale – og det respekterer vi naturligvis. Vi bestræber os på at fortælle om hvad samtalen går ud på, og om de mange fordele vi har erfaret at der er, ved at afholde en netværkssamtale. Vi ønsker derved at støtte patienten i, at tage den bedst mulige beslutning for vedkommende.

Hvis ikke patienten ønsker en netværkssamtale, er det muligt for pårørende at komme til en samtale uden patienten. Her er der fokus på, hvordan det er at være pårørende til et menneske med psykiske problemstillinger.

Tavshedspligt og tilfredshed

Alt personalet på Skovhus Privathospital har tavshedspligt. Derfor kan vi ikke udtale os om patienternes tilstand. Det er patienten, der bestemmer, hvem personalet må informere og om hvad. Videregivelse af oplysninger kan i sjældne tilfælde ske uden patientens samtykke, hvis det er nødvendigt for behandlingen. Oplysninger kan desuden videregives til patientens egen læge og til andre sundhedspersoner.

For Skovhus Privathospital er det vigtigt, at vores patienter og deres pårørende er tilfredse, trygge og får et effektivt udbytte af behandlingen og de sygeplejefaglige ydelser.

Derfor har vi blandt andet en tæt dialog med vores patienter og deres pårørende, og vi er akkrediterede under DDKM (Den Danske Kvalitetsmodel), som er en national akkrediteringsmodel der sikrer høj kvalitet på sundhedsområdet. Derudover udfører vi årligt både patient- og pårørendetilfredshedsmålinger foruden at vi følger de lovpligtige tilsyn.

På baggrund af patient- og pårørendetilfredshedsmålingerne udarbejdes der årligt to rapporter med henholdsvis patient- og pårørendetilfredshedsundersøgelser.

Besøg på Skovhus Privathospital

Der er ingen fastsat besøgstid på Skovhus Privathospital. Dog anbefaler vi, at du som pårørende ringer og aftaler besøg i forvejen.

Det er særligt vigtigt, at du ringer og aftaler besøg, hvis der er børn med, så personalet har mulighed for at være behjælpelige, da der på en psykiatrisk afdeling ind i mellem kan være ting, som børn ikke behøver være vidner til.

Herudover, tilbydes pårørende til patienter indlagt på Skovhus Privathospital 20% rabat på overnatning på det nærliggende Hotel du Vest – som Skovhus Privathospital samarbejder med.

Overnatning kan bookes via hjemmesiden: www.hotelduvest.dk eller ved henvendelse på tlf.: +45 5993 2309.

Telefonisk kontakt

Det er muligt at have egen telefon med på Skovhus Privathospital, og der kan frit ringes til og fra den. Vi anmoder om, at man ved telefonsamtaler tager hensyn til andre patienter.

Det er også muligt at låne en telefon på stedet til kortere samtaler. Som pårørende kan du ringe til +45 5996 1590 for at komme i kontakt med en patient.

Post og pakker

Patienter kan modtage post og pakker på Skovhus Privathospital.

Posten sendes til:

Att.: “Patientens navn”
Skovhus Privathospital
Annebergparken 14
4500 Nykøbing Sj.

Her kan du læse seneste pårørende- og patienttilfredshedsundersøgelser

Åbn dokument

Du kan se flere års patienttilfredshedsundersøgelser her.

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du en oversigt over ofte stillede spørgsmål. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis ikke du finder svar på det du søger.

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.