Børn, unge og voksne

Når man har en psykisk sygdom, eller på anden måde har psykisk sygdom tæt inde på livet, er det vigtigt, at du eller dine nærmeste hurtigt kan få den rette hjælp. På Skovhus Privathospital tilbyder vi et helhedsorienteret behandlingsforløb med ingen eller kort ventetid. Vi behandler en stor del af psykiatriske problemstillinger og vi kan, med en veluddannet og bred personalegruppe og med patienten som individuelt omdrejningspunkt, tilbyde udrednings- og behandlingsforløb til både børn, unge og voksne.

På Skovhus Privathospital tilbyder vi udredning og behandling ved enten indlæggelse, dagbehandling eller ambulant behandling. Skovhus Privathospital har sin hovedafdeling i Nykøbing Sjælland, hvor vi tilbyder alle typer af udredning og behandling. Vi har også klinikker i Kgs. Lyngby, Aalborg og Holbæk, hvor der tilbydes ambulant udredning og behandling.

Vores udredning og behandling er rettet mod alle mennesker der har psykiatriske udfordringer, og som er enten privatbetalende patienter, patient via en sundhedsforsikring, patienter der benytter det frie sygehusvalg, eller patienter der henvises via det offentlige eller botilbud.

  • Er du interesseret i at læse mede om betalingsmulighederne for private, finder du mere information her.
  • Er du interesseret i at læse mere om vores samarbejder med det offentlige og med botilbud, finder du yderligere information her. 

Børn og unge

For langt de fleste børn og unge er den første kontakt til Skovhus Privathospital et ambulant besøg og kun ganske få har behov for et indlæggelsesforløb.

Der er forskellige muligheder for at blive henvist til Skovhus Privathospital og det kan du læse mere om her. Man behøver ikke have en psykisk sygdom for at kontakte Skovhus Privathospital. Mistrivsel eller psykisk sårbarhed af forskellige årsager kan også være nok til at man ønsker et forløb hos os.

På Skovhus Privathospital har vi psykiatere og psykologer med speciale i børne- ungepsykiatri og -psykologi, neuropsykologi mv.

Et typisk forløb

Et typisk forløb for børn og unge på Skovhus Privathospital vil blandt andet bestå af en udredning, hvor der bliver afholdt samtaler med forældre og barn/ung. Sammen og hver for sig.

Under udredningsforløbet kan der være behov for en eller flere psykologiske tests, og psykiater afslutter udredningsforløbet ved at give en tilbagemelding på en samlet konklusion og eventuelle diagnoser. Samtidig vil psykiateren anbefale en videre behandlingsplan.

Hvis du vil vide mere om muligheder for børn og unge, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan finde priser på de ydelser vi tilbyder til børn og unge her.

Voksne

At blive indlagt på et psykiatrisk hospital er oftest forbundet med usikkerhed. Vi gør vores yderste for, at give dig så godt et forløb som muligt.

På Skovhus Privathospital er det mennesket der er i fokus, ikke diagnosen. Forud for at du kommer i udredning og/eller behandling på Skovhus Privathospital, kan du have haft et forudgående forløb, der kan have haft stor betydning for dig og dine pårørende. Vi arbejder på Skovhus Privathospital på at se på hele forløbet både før, under og efter dit forløb hos os. Det betyder også, at vi har fokus på at have et godt pårørendesamarbejde – i det omfang du ønsker det.

Ro, klarhed og tryghed er nøgleord på Skovhus Privathospital. Dit nære netværk vil blive inddraget i forløbet – såfremt du ønsker det, og vi prioriterer, at du og dine pårørende til enhver tid skal kunne føle sig trygge og velinformerede. Vi er på Skovhus Privathospital af den overbevisning, at vi kommer langt med at være åbne, lyttende og fleksible. Vi har derfor fokus på kommunikationen i vores daglige samarbejde med dig som patient.

Et typisk forløb

Alle forløb på Skovhus Privathospital opstartes med en konsultation med en af vores psykiatere. Ved denne samtale har du mulighed for at beskrive dine nuværende problematikker og psykiateren har mulighed for at komme med en lægefaglig vurdering for et videre forløb.

Forløbet kan være begrænset til en enkelt konsultation eller der kan aftales et fortsat, videre forløb.

Vi oplever ofte at der ligger flere problemstillinger bag patienternes udfordringer, og den lægefaglige vurdering kan derfor være, at det er vigtigt at kombinere den psykiatriske behandling, med psykologsamtaler. Dette tilbyder vi både ved indlæggelse, dagbehandling eller ambulant behandling. Vi tilbyder også sidstnævnte efter eventuel endt indlæggelse.

Du kan finde priser på de ydelser vi tilbyder til voksne her.

Diagnoseliste

Skovhus Privathospital tilbyder en lang række behandlingstilbud og behandler derfor de fleste diagnoser inden for psykiatrien.

Her finder du en liste over og information om de typiske diagnoser vi behandler her hos os.

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du en oversigt over ofte stillede spørgsmål. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis ikke du finder svar på det du søger.

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.