Klagevejledning

Under et behandlingsforløb på Skovhus Privathospital vil vi gøre vores bedste for at imødekomme de forventninger og krav, der er til et behandlingsforløb hos os. Skulle der mod forventning opstå forhold, der under behandlingen på Skovhus Privathospital ikke lever op til forventningerne, kan du klage. Find vejledning til de forskellige formater her.

Hvis du har oplevet noget på Skovhus Privathospital, som ikke lever op til de forventninger, du har til dit eget eller en pårørendes behandlingsforløb, opfordrer vi dig først og fremmest til at rette henvendelse til den sundhedsfaglige kontaktperson hos os – eller alternativt en anden medarbejder på Skovhus Privathospital, hvis din klage omhandler kontaktpersonen. Vi vil meget gerne rette op på fejl og mangler med det samme og i samarbejde med dig. Kontakt os her.

Hvis du har klagepunkter, som vi ikke kan håndtere, findes der forskellige muligheder for dig. Klager opdeles som udgangspunkt i tre forskellige kategorier:

  1. Indberetning af en utilsigtet hændelse
  2. Klage over et behandlingsforløb
  3. Klage med erstatningskrav

1) Utilsigtet hændelse

Indberetning af utilsigtede hændelser håndteres via sundhedsvæsenets rapporteringssystem, Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

Du kan finde de relevante oplysninger og kontaktinformationer på deres hjemmeside.
Du kan også få hjælp af Skovhus’ personale til det, hvis du har brug det.

2) Behandlingsforløb

Klager over sundhedsfaglige behandlingsforløb håndteres af Styrelsen for Patientklager.

Via linket kan du finde yderligere information om hvad du kan klage over og hvordan, samt finde relevant kontaktinformation.

3) Erstatningskrav

Klager med erstatningskrav håndteres af Patienterstatningen. Alle patienter er omfattet af en erstatningsordning, som dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet, herunder på Skovhus Privathospital.

Du kan som patient få erstatning for fysiske og psykiske skader efter behandlinger eller erstatning for fysiske skader efter brug af medicin. Du kan ikke få erstatning for den sygdom, du behandles for, eller fordi behandlingen ikke gjorde dig rask.

Vi er forpligtet til at bistå dig med rådgivning og vejledning om klagemulighederne og i nødvendigt omfang bistå med anmeldelse til Patienterstatningen, samt til at udlevere enhver oplysning til Patienterstatningen, som af Patienterstatningen skønnes at have betydning for behandling af anmeldelsen.

Hvis du ønsker at anmelde en skade til Patienterstatningen, kan dette enten ske ved at anvende dit NemID, MitID eller Digital signatur og udfylde og sende en anmeldelse elektronisk på Patienterstatningens hjemmeside, eller du kan indsende anmeldelsesskemaet med posten. Skemaet kan hentes på Patienterstatningens hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til personalet på Skovhus Privathospital.

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.