Patienttilfredshed

At patienter på Skovhus Privathospital er tilfredse med de udrednings- og behandlingsforløb, de modtager hos os, er nok den vigtigste faktor og motivation for vores arbejde. Det sikrer vi os er tilfældet, ved at have medarbejdere der leverer høj faglighed og kompetencer. Vi foretager også årligt patient- og pårørendetilfredshedsundersøgelser, følger lovpligtige tilsyn, deltager i den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP) hvert tredje år og er akkrediteret under Den Danske kvalitetsmodel (DDKM), alt sammen for at sikre den høje kvalitet og en kontinuerlig dialog med både patienter og deres pårørende.

For Skovhus Privathospital er det vigtigt, at vores patienter er tilfredse, trygge og får et effektivt udbytte af udredningen og behandlingen. Vi arbejder derfor hele tiden med at kvalitetsudvikle vores ydelser, og ønsker at dette arbejde tager udgangspunkt i den enkelte patients erfaringer og oplevelser fra deres forløb hos os. Derfor udarbejder vi løbende skriftlige tilfredshedsundersøgelser af patienters oplevelser. De samles og udgives én gang årligt i en patienttilfredshedsundersøgelsesrapport.

Kvalitetsteamet på Skovhus Privathospital evaluerer årligt på rapporten og drøfter eventuelle behov for forbedringer eller justeringer på konkrete indsatsområder i henhold til undersøgelsens resultater og patienternes ønsker og behov.

Vi udarbejder også pårørendetilfredshedsundersøgelser, som du kan læse mere om her.

Her kan du læse resultaterne af de seneste tilfredshedsundersøgelser foretaget blandt patienter, der har været i ambulant-, dag- og døgnbehandling på Skovhus Privathospital.

Patienttilfredshedsundersøgelser

Klagevejledning

Under et behandlingsforløb på Skovhus Privathospital vil vi gøre vores bedste for at imødekomme de forventninger og krav, der er til et behandlingsforløb hos os.

Skulle der mod forventning opstå forhold, der under behandlingen på Skovhus Privathospital ikke lever op til forventningerne, kan du klage.

Tilsyn, akkreditering og egenkontrol

Skovhus Privathospital er, som andre private sundhedsydelser under Sundhedsloven, underlagt tilsyn fra Sundhedsstyrelsen. Hertil er vi akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) og udfører også egenkontrol. Alt dette for at sikre, at vi leverer ydelser i højeste kvalitet. Du finder seneste rapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed, DDKM og Arbejdstilsynet her.

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du en oversigt med svar på ofte stillede spørgsmål – omkring priser og ventetid, udredning og behandling, samt mere praktisk information. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis ikke du finder svar på det du søger.

FØLG OS

© 2023 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.