Oversigt over diagnoser

At kortlægge mental sundhed og sygdom hos den enkelte er vanskeligt, bl.a. fordi der er mange symptomer på psykiatriske diagnoser der befinder sig i et gråzone-område. Koncentrationsbesvær er f.eks. ikke ensbetydende med at man er ramt af ADHD, men kan være et symptom på det. Eller hvis man i en periode er træt og trist, betyder det så at man er ramt af depression, eller er man ”bare” lidt ved siden af sig selv? Der er ikke et tydeligt klart svar i alle tilfælde, men overordnet kan man sige at der er tale om psykisk sygdom, når ens evne til at fungere og leve er tydeligt påvirket. Når symptomerne giver tydeligt nedsat funktion, psykisk, fysisk eller socialt.